Zapojené kraje

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jihomoravský kraj
Potřebné informace naleznete na https://www.jmk.cz/content/27762

Příjem žádostí bude od 14. 11. 2022 – 25. 11. 2022 do 13h.

Kontaktní osoby:
Ing. Marek Dvořák, tel.: 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel.: 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel.: 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz

Zlínský kraj
Potřebné informace naleznete na RP22-22 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz). Více informací naleznete na www.kr-zlinsky.cz.

Příjem žádostí bude spuštěn od 20. 10. do 18. 11. 2022 do 12:00 hodin.

Kontaktní osoba:
Ing. Dana Koplíková, tel.: 577 043 404 dana.koplikova@kr-zlinsky.cz

Karlovarský kraj
Potřebné informace naleznete na http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx nebo na http://programy.kr-karlovarsky.cz.

Příjem žádostí bude spuštěn od 17.1. do 23.1.2023.

Kontaktní osoby:
Mgr. Miroslava Hlubučková, tel.: 354 222 343, miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jaroslav Sobotka, tel.: 354 222 166, jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

Olomoucký kraj
Potřebné informace naleznete na www.olkraj.cz/obchudek.

Příjem žádostí bude spuštěn od 31. 10. 2022 od 10 hodin do 15. 11. 2022 do 12 hodin.

Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Palová, tel: 585 508 233;  s.palova@olkraj.cz

Kraj Vysočina
Potřebné informace naleznete na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02746.

Příjem žádostí bude spuštěn od 31. 10. 2022 od 8 hodin do 4. 11. 2022.

Kontaktní osoby:
Mgr. Dušan Vichr, tel. 564 602 541; vichr.d@kr-vysocina.cz
Luděk Hrůza, tel. 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz

Liberecký kraj
Potřebné informace naleznete na https://dotace.kraj-lbc.cz/obchudek-2021/program-na-podporu-nbsp-malych-prodejen-na-venkove-obchudek-2021-d454861.htm.

Příjem žádostí bude spuštěn od 1. 11. 2022 do 13. 1. 2023.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Suchánková tel. 485 226 581; jitka.suchankova@kraj-lbc.cz

Více článků

Schválené žádosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo všem 13 krajům žádosti o podporu v rámci druhé výzvy programu Obchůdek 2021+ ve výši 52 milionů korun.

Vyhlášení

Druhá výzva Programu Obchůdek 2021+   Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 30. 6. 2022 druhou výzvu Programu na podporu provozu maloobchodních prodejen