Zapojené kraje

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
2b62dc9a mapa obchudek

Jihočeský kraj

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene#datum-zverejneni-26-1-2024-podpora-venkovskych-prodejen-v-jihoceskem-kraji-obchudek-2021-ve-spolupraci-s-mpo

Příjem žádostí je spuštěn od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024 do 12:00 hodin.

Kontaktní osoby:

Bc. Miroslava Sobotovičová, tel.: 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jana Hanzalová, tel.: 386 720 286, e-mail: hanzalova@kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský kraj

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/22102-506-OBCHUDEK+2021%2b+v+Jihomoravskem+kraji+%e2%80%93+III+vyzva.aspx

Příjem žádostí je spuštěn od 4. 3. 2024 do 28. 3. 2024 do 15:00 hodin.

Kontaktní osoby:

Ing. Marek Dvořák, tel.: 541 652 377, e-mail: dvorak.marek@jmk.cz

Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel.: 541 652 338, e-mail: grabek.tomas@jmk.cz

společná adresa kontaktních osob programu: venkov@jmk.cz

Liberecký kraj

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://dotace.kraj-lbc.cz/obchudek-2021/program-na-podporu-nbsp-malych-prodejen-na-venkove-obchudek-2021-d454861.htm

Příjem žádostí byl spuštěn od 20. 1. 2024 do 20. 2. 2024.

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Kašparová, tel.: 485 226 686, 739 541 592, e-mail: petra.kasparova@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský kraj

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-provozu-venkovskych-prodejen-v-moravskoslezskem-kraji-2023-16314/

Příjem žádostí byl spuštěn od 25. 9. 2023 od 9:00 hod. do 28. 9. 2023 do 14:30 hod.

Kontaktní osoby:

Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Příjem žádostí je spuštěn od 6. 3. 2024 od 7:00 hod. do 19. 3. 2024 do 12:00 hod.

Kontaktní osoby:

Ing. Evžen Vokál, DiS., tel.: 466 026 356, e-mail: evzen.vokal@pardubickykraj.cz

Plzeňský kraj

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1307/

Příjem žádostí je spuštěn od 1. 3. 2024 do 15. 3. 2024 do 12:00 hodin.

Kontaktní osoby:

Bc. Filip Degl, tel.: 377 195 554, e-mail: filip.degl@plzensky-kraj.cz

Ing. Jan Přibáň, tel.: 377 195 667, e-mail: jan.priban@plzensky-kraj.cz

Středočeský kraj

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://kr-stredocesky.cz/web/dotace/program-2024-na-podporu-provozu-venkovskych-prodejen-v-sk

Příjem žádostí bude spuštěn od 15. 4. 2024 od 9:00 hod. do 30. 4. 2024 do 14 hod.

Kontaktní osoby:

Ing. Eva Částková, tel.: 257 280 130, e-mail: castkova@kr-s.cz

Mgr. Kateřina Mojsejová Urbanová, Ph.D., tel.: 257 280 212, e-mail: urbanova@kr-s.cz

Kraj Vysočina

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02755?kat=5&s=vse

Příjem žádostí bude spuštěn od 18. 3. 2024 od 8:00 hod. do 22. 3. 2024.

Kontaktní osoby:

Luděk Hrůza, tel.: 564 602 533, e-mail: hruza.l@kr-vysocina@cz

Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Zlínský kraj

Potřebné informace naleznete pod tímto odkazem:

https://zlinskykraj.cz/dotace/rp22-23-program-podpory-malych-prodejen-na-venkove-obchudek-2021

Příjem žádostí byl spuštěn od 15. 12. 2023 do 12. 1. 2024 do 11:30 hodin.

Kontaktní osoby:

Ing. Dana Koplíková, tel.: 577 043 404, e-mail: dana.koplikova@zlinskykraj.cz

Více článků

Zhodnocení výzev k Programu

v přiložených souborech naleznete zhodnocení předcházejících výzev programu Obchůdek 2021+ Zhodnocení 1. Výzvy Programu Obchůdek 2021+ více informací naleznete v přiloženém souboru:

Vyhlášení

MPO zveřejňuje novou výzvu z programu Obchůdek 2021+ Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo třetí výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+, který pomáhá

Schválené žádosti

Příjem žádostí krajů bude ukončen 15. 4. 2024. Dotace je krajům vyplácena ex-post. Žádosti o platbu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímat