Zapojené kraje

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kraj Vysočina

Kompletní podklady k programu (formulář žádosti apod.) jsou zveřejněny na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02742. Sběr žádostí bude probíhat od 22. do 29. října 2021. Žádost je možné podat v papírové podobě, elektronicky i prostřednictvím datové schránky.

Žádost byla schválena dne 3. září 2021.

Jihomoravský kraj

Potřebné informace naleznete na https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/14709-506-Dotacni+program+OBCHUDEK+2021%2b.aspx. Příjem žádostí bude od 13. do 27. září 2021.

Kontaktní osoby
Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz

Žádost byla schválena dne 17. září 2021

Liberecký kraj

Žádost o dotaci mohou zájemci podávat od 23. října do 8. listopadu 2021. Dotační program a jeho podmínky budou ještě schvalovat krajští zastupitelé. V září, po tomto jednání, by se podnikatelé měli dozvědět další podrobnosti. 

Žádost byla schválena dne 21. září 2021.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji bude výzva vyhlášena po schválení orgány kraje 14. září 2021 a příjem žádostí bude spuštěn od 15. do 22. října 2021 do 12:00 hodin. Více informací naleznete již brzy na www.kr-zlinsky.cz.  Potřebné informace naleznete na RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz).

Kontaktní osoba
Ing. Marcela Polepilová, tel. 577 043 831 marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz

Žádost byla schválena dne 17. září 2021

Ústecký kraj

Ústecký kraj se do programu zapojí, podrobnosti se připravují. Radní zároveň schválili rozdělení 26,5 milionu korun z krajského programu obnovy venkova.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj se zapojí do programu, podrobnosti se připravují.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj se zapojí. Název dotačního program je Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji. Elektronický příjem žádosti je od 25. října 2021 do 15. listopadu 2021. Více informací naleznete na www.olkraj.cz/obchudek.

Žádost byla schválena dne 7. září 2021.

Královéhradecký kraj 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 13.9.2021 dotační program 21RRD10 – Program podpory provozovatelů malých prodejen „Obchůdek 2021+“. Program bude zveřejněn na Dotační portál KÚ KHK (kr-kralovehradecky.cz). Lhůta pro podání žádosti o dotaci bude od 1. listopadu 2021 8:00 hod. do 30. listopadu 2021 14:00 hod.

Kontaktní osoba

Bc. Lenka Hlaváčková, DiS., tel. 495 817 677, 607 053 259 e-mail: lhlavackova@kr-kralovehradecky.cz

Žádost byla schválena dne 7. září 2021

Moravskoslezský kraj 

Rada kraje dne 13. 9. 2021 usnesením č. 25/1703 schválila podmínky dotačního programu a rozhodla o jeho vyhlášení ke dni 15. září 2021 se lhůtou pro podávání žádostí od 18. října 2021 do 29. října 2021.

Podmínky Programu budou k dispozici od 15. září 2021, na úřední desce Moravskoslezského kraje a rovněž i na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Dotace – Rozvoj kraje, inovace – https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=252.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj se zapojí do programu. Podrobnosti připravujeme.

Středočeský kraj

Středočeský kraj se zatím nezapojí do programu Obchůdek 2021+, který vypsalo ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu malých vesnických prodejen. Podle hejtmančina náměstka Věslava Michalika (STAN) program nabízí tak nízkou podporu, že nestojí za administraci.

Pardubický kraj

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 21. září 2021 schválilo usnesením č. Z/122/21 dotační program s názvem Program na podporu provozu venkovských prodejen. Program, který je v souladu s cíli programu OBCHŮDEK 2021+ a jeho výzvou, je zveřejněn na https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova. Lhůta pro podání žádosti o dotaci bude od 22. října 2021 7:00 hod. do 3. listopadu 2021 12:00 hod.

Informační listy ke stažení:

Královohradecký kraj

Olomoucký kraj

Více článků

Schválené žádosti

K 20. září 2021 podalo žádost šest krajů – Jihomoravský, Královehradecký, Liberecký, Olomoucký,Vysočina, Zlínský. Tyto žádosti byly obratem schváleny s výši dotace 3 mil.

Vyhlášení

Od 4. srpna, až do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, kterýpřipravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu