Zapojené kraje

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jihočeský kraj
Rada Jihočeského kraje usnesením č. 1341/2021/RK-29 schválila podmínky dotačního programu a rozhodla o jeho vyhlášení ke dni 3.1.2022. Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#882. Datum vyhlášení je 3. ledna 2022 od 00 hodin, datum ukončení je 14. ledna 2022 do 12 hodin.

Kontaktní osoba

Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Milena Skřičilová, tel. 386 720 190, e-mail: skricilova@kraj-jihocesky.cz

Žádost byla schválena dne 8. listopadu 2021.

Jihomoravský kraj
Potřebné informace naleznete na https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/14709-506-Dotacni+program+OBCHUDEK+2021%2b.aspx. Příjem žádostí bude od 13. do 27. září 2021.

Kontaktní osoby
Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz

Žádost byla schválena dne 17. září 2021.

Kraj Vysočina
Kompletní podklady k programu (formulář žádosti apod.) jsou zveřejněny na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02742. Sběr žádostí bude probíhat od 22. do 29. října 2021. Žádost je možné podat v papírové podobě, elektronicky i prostřednictvím datové schránky.

Žádost byla schválena dne 3. září 2021.

Královéhradecký kraj

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 13.9.2021 dotační program 21RRD10 – Program podpory provozovatelů malých prodejen „Obchůdek 2021+“. Program bude zveřejněn na Dotační portál KÚ KHK (kr-kralovehradecky.cz). Lhůta pro podání žádosti o dotaci bude od 1. listopadu 2021 8:00 hod. do 30. listopadu 2021 14:00 hod.

Kontaktní osoba

Bc. Lenka Hlaváčková, DiS., tel. 495 817 677, 607 053 259 e-mail: lhlavackova@kr-kralovehradecky.cz

Žádost byla schválena dne 7. září 2021

Liberecký kraj
Žádost o dotaci mohou zájemci podávat od 23. října do 8. listopadu 2021. Obchodníci více informací naleznou na https://dotace.kraj-lbc.cz/obchudek-2021/program-na-podporu-nbsp-malych-prodejen-na-venkove-obchudek-2021-d454861.htm.

Žádost byla schválena dne 21. září 2021.

Moravskoslezský kraj

Rada kraje dne 13. 9. 2021 usnesením č. 25/1703 schválila podmínky dotačního programu a rozhodla o jeho vyhlášení ke dni 15. září 2021 se lhůtou pro podávání žádostí od 18. října 2021 do 29. října 2021.

Podmínky Programu budou k dispozici od 15. září 2021, na úřední desce Moravskoslezského kraje a rovněž i na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Dotace – Rozvoj kraje, inovace – https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=252.

Žádost byla schválena dne 11. října 2021.

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj se zapojí. Název dotačního program je Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji. Elektronický příjem žádosti je od 25. října 2021 do 15. listopadu 2021. Více informací naleznete na www.olkraj.cz/obchudek.

Žádost byla schválena dne 7. září 2021.

Pardubický kraj
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 21. září 2021 schválilo usnesením č. Z/122/21 dotační program s názvem Program na podporu provozu venkovských prodejen. Program, který je v souladu s cíli programu OBCHŮDEK 2021+ a jeho výzvou, je zveřejněn na https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova. Lhůta pro podání žádosti o dotaci bude od 22. října 2021 7:00 hod. do 3. listopadu 2021 12:00 hod.

Žádost byla schválena dne 25. října 2021.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj se zapojí do programu. Podrobnosti připravujeme.

Žádost byla schválena dne 11. října 2021

Ústecký kraj
Ústecký kraj se do programu zapojí, podrobnosti se připravují. Radní zároveň schválili rozdělení 26,5 milionu korun z krajského programu obnovy venkova. Více na https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-obchudek-2021/ms-279367/p1=279367. Lhůta pro podání žádosti je v termínu 06. prosince 2021 do 20. prosince 2021 do 12:00 hodin.

Kontaktní osoby
Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

Žádost byla schválena dne 26. října 2021.

Zlínský kraj
Ve Zlínském kraji bude výzva vyhlášena po schválení orgány kraje 14. září 2021 a příjem žádostí bude spuštěn od 15. do 22. října 2021 do 12:00 hodin. Více informací naleznete již brzy na www.kr-zlinsky.cz.  Potřebné informace naleznete na RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz).

Kontaktní osoba
Ing. Marcela Polepilová, tel. 577 043 831 marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz

Žádost byla schválena dne 17. září 2021.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se do programu nezapojí.

Středočeský kraj
Středočeský kraj se zatím nezapojí do programu Obchůdek 2021+, který vypsalo ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu malých vesnických prodejen. Podle hejtmančina náměstka Věslava Michalika (STAN) program nabízí tak nízkou podporu, že nestojí za administraci.

Více článků

Přehled

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Kraj VysočinaRada Kraje Vysočina schválila na svém posledním jednání dotaci pro 59 prodejen v obcích od 501 do

Schválené žádosti

K 10. listopadu 2021 podalo žádost deset krajů – Jihočeský, Jihomoravský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Vysočina, Zlínský. Tyto žádosti byly obratem

Vyhlášení

Od 4. srpna, až do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, kterýpřipravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu