Zapojené kraje

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jihomoravský kraj
Potřebné informace naleznete na https://www.jmk.cz/content/27762

Příjem žádostí byl spuštěn od 14. 11. 2022 – 25. 11. 2022 do 13h.

Kontaktní osoby:
Ing. Marek Dvořák, tel.: 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel.: 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel.: 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz

Zlínský kraj
Potřebné informace naleznete na RP22-22 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz). Více informací naleznete na www.kr-zlinsky.cz.

Příjem žádostí byl spuštěn od 20. 10. do 18. 11. 2022 do 12:00 hodin.

Kontaktní osoba:
Ing. Dana Koplíková, tel.: 577 043 404 dana.koplikova@kr-zlinsky.cz

Karlovarský kraj
Potřebné informace naleznete na http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx nebo na http://programy.kr-karlovarsky.cz.

Příjem žádostí byl spuštěn od 17. 1. do 23. 1. 2023.

Kontaktní osoby:
Mgr. Miroslava Hlubučková, tel.: 354 222 343, miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jaroslav Sobotka, tel.: 354 222 166, jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

Olomoucký kraj
Potřebné informace naleznete na www.olkraj.cz/obchudek.

Příjem žádostí byl spuštěn od 31. 10. 2022 od 10 hodin do 15. 11. 2022 do 12 hodin.

Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Palová, tel: 585 508 233;  s.palova@olkraj.cz

Kraj Vysočina
Potřebné informace naleznete na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02746.

Příjem žádostí byl spuštěn od 31. 10. 2022 od 8 hodin do 4. 11. 2022.

Kontaktní osoby:
Mgr. Dušan Vichr, tel. 564 602 541; vichr.d@kr-vysocina.cz
Luděk Hrůza, tel. 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz

Liberecký kraj
Potřebné informace naleznete na https://dotace.kraj-lbc.cz/obchudek-2021/program-na-podporu-nbsp-malych-prodejen-na-venkove-obchudek-2021-d454861.htm.

Příjem žádostí byl spuštěn od 1. 11. 2022 do 13. 1. 2023.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Suchánková tel. 485 226 581; jitka.suchankova@kraj-lbc.cz

Královéhradecký kraj

Potřebné informace naleznete na  https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1

Příjem žádostí byl spuštěn od 1. 12. 2022 od 8 hodin do 18. 1. 2023 do 14 hodin.

Kontaktní osoby:

Jindra Smejkalová, tel.: 702 196 320, e-mail: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Petr Kamenický, tel.: 736 521 828, e-mail: pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz

Ústecký kraj

Potřebné informace naleznete na https://www.kr-ustecky.cz/obchudek-2021-2-vyzva/d-1772918/p1=290806

Příjem žádostí byl spuštěn od 19. 1. 2023 do 9. 2. 2023.

Kontaktní osoby:
Ing. Dan Prošek, tel.: 475 657 841, e-mail: prosek.d@kr-ustecky.cz
Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

Plzeňský kraj

Potřebné informace naleznete na https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1140/

Příjem žádostí byl spuštěn od 9. 1. 2023 do 19. 1. 2023 do 12 hodin.

Kontaktní osoby:

Ing. Jan Přibáň, MBA, tel.: 377 195 667, e-mail: jan.priban@plzensky-kraj.cz

Bc. Filip Degl, tel.: 377 195 554, e-mail: filip.degl@plzensky-kraj.cz

Jihočeský kraj

Potřebné informace naleznete na https://kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene#datum-vyhlaseni-17-1-2023-podpora-venkovskych-prodejen-v-jihoceskem-kraji-obchudek-2021-ve-spolupraci-s-mpo

Příjem žádostí byl spuštěn od 17. 1. 2023 do 31. 1. 2023 do 12 hodin.

Kontaktní osoby:

Bc. Miroslava Sobotovičová, tel.: 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jana Hanzalová, tel.: 386 720 286, e-mail: hanzalova@kraj-jihocesky.cz

Středočeský kraj

Potřebné informace naleznete na https://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/

Příjem žádostí byl spuštěn od 2. 1. 2023 od 9 hodin do 23. 1. 2023 do 14 hodin.

Kontaktní osoba:

Ondřej Nauš, tel.: 724 166 270, e-mail: naus@kr-s.cz

Moravskoslezský kraj

Potřebné informace naleznete na https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-provozu-venkovskych-prodejen-v-moravskoslezskem-kraji-2022-12845/

Příjem žádostí byl spuštěn od 4. 10. 2022 od 9 hodin do 13. 10. 2022 do 14:30 hodin.

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Pardubický kraj

Potřebné informace naleznete na  https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Příjem žádostí byl spuštěn od 17. 10. 2022 od 7 hodin do 31. 10. 2022 do 12 hodin.

Kontaktní osoba:

Ing. Evžen Vokál, Dis., tel.: 466 026 356, e-mail: evzen.vokal@pardubickykraj.cz

Více článků

Schválené žádosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo všem 13 krajům žádosti o podporu v rámci druhé výzvy programu Obchůdek 2021+ ve výši 52 milionů korun.

Vyhlášení

Druhá výzva Programu Obchůdek 2021+   Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 30. 6. 2022 druhou výzvu Programu na podporu provozu maloobchodních prodejen