Zapojené kraje

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jihočeský kraj
Rada Jihočeského kraje usnesením č. 1341/2021/RK-29 schválila podmínky dotačního programu a rozhodla o jeho vyhlášení ke dni 3.1.2022. Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#882. Datum vyhlášení je 3. ledna 2022 od 00 hodin, datum ukončení je 14. ledna 2022 do 12 hodin.

Kontaktní osoby

Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271; sobotovicova@kraj-jihocesky.cz 

Mgr. Milena Skřičilová, tel. 386 720 190; skricilova@kraj-jihocesky.cz

Žádost byla schválena dne 8. listopadu 2021.

Jihomoravský kraj
Potřebné informace naleznete na https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/14709-506-Dotacni+program+OBCHUDEK+2021%2b.aspx. Příjem žádostí bude od 13. do 27. září 2021.

Kontaktní osoby
Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz

Žádost byla schválena dne 17. září 2021.

Kraj Vysočina
Kompletní podklady k programu (formulář žádosti apod.) jsou zveřejněny na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02742. Sběr žádostí bude probíhat od 22. do 29. října 2021. Žádost je možné podat v papírové podobě, elektronicky i prostřednictvím datové schránky.

Kontaktní osoby
Mgr. Dušan Vichr, tel. 564 602 541; vichr.d@kr-vysocina.cz
Luděk Hrůza, tel. 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz

Žádost byla schválena dne 3. září 2021.

Královéhradecký kraj 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 13.9.2021 dotační program 21RRD10 – Program podpory provozovatelů malých prodejen „Obchůdek 2021+“. Program bude zveřejněn na Dotační portál KÚ KHK (kr-kralovehradecky.cz). Lhůta pro podání žádosti o dotaci bude od 1. listopadu 2021 8:00 hod. do 30. listopadu 2021 14:00 hod.

Kontaktní osoba

Bc. Lenka Hlaváčková, DiS., tel. 495 817 677, 607 053 259; lhlavackova@kr-kralovehradecky.cz

Žádost byla schválena dne 7. září 2021

Liberecký kraj
Žádost o dotaci mohou zájemci podávat od 23. října do 8. listopadu 2021. Obchodníci více informací naleznou na https://dotace.kraj-lbc.cz/obchudek-2021/program-na-podporu-nbsp-malych-prodejen-na-venkove-obchudek-2021-d454861.htm.

Kontaktní osoba
Ing. Jitka Suchánková tel. 485 226 581; jitka.suchankova@kraj-lbc.cz

Žádost byla schválena dne 21. září 2021.

Moravskoslezský kraj 

Rada kraje dne 13. 9. 2021 usnesením č. 25/1703 schválila podmínky dotačního programu a rozhodla o jeho vyhlášení ke dni 15. září 2021 se lhůtou pro podávání žádostí od 18. října 2021 do 29. října 2021.

Podmínky Programu budou k dispozici od 15. září 2021, na úřední desce Moravskoslezského kraje a rovněž i na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Dotace – Rozvoj kraje, inovace – https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=252.

Kontaktní osoba
Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327; jana.bartoskova@msk.cz

Žádost byla schválena dne 11. října 2021.

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj se zapojí. Název dotačního program je Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji. Elektronický příjem žádosti je od 25. října 2021 do 15. listopadu 2021. Více informací naleznete na www.olkraj.cz/obchudek.

Kontaktní osoba

Ing. Stanislava Palová, tel: 585 508 233;  s.palova@olkraj.cz

Žádost byla schválena dne 7. září 2021.

Pardubický kraj
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 21. září 2021 schválilo usnesením č. Z/122/21 dotační program s názvem Program na podporu provozu venkovských prodejen. Program, který je v souladu s cíli programu OBCHŮDEK 2021+ a jeho výzvou, je zveřejněn na https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova. Lhůta pro podání žádosti o dotaci bude od 22. října 2021 7:00 hod. do 3. listopadu 2021 12:00 hod.

Kontaktní osoba
Ing. Evžen Vokál, DiS., tel: 466 026 356; evzen.vokal@pardubickykraj.cz

Žádost byla schválena dne 25. října 2021.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj – aktualizovat celý „Plzeňský kraj na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1443/21 ze dne 6. 12. 2021 vyhlašuje dotační program „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“  https://www.plzensky-kraj.cz/vyhlaseni-dotacniho-programu-obchudek-2021-v-plze.

Kontaktní osoby
Bc. Filip Degl, tel.: 377 195 554; filip.degl@plzensky-kraj.cz
Ing. Jan Přibáň, MBA, tel.: 377 195 667; jan.priban@plzensky-kraj.cz

Žádost byla schválena dne 11. října 2021

Ústecký kraj
Ústecký kraj se do programu zapojí, podrobnosti se připravují. Radní zároveň schválili rozdělení 26,5 milionu korun z krajského programu obnovy venkova. Více na https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-obchudek-2021/ms-279367/p1=279367. Lhůta pro podání žádosti je v termínu 06. prosince 2021 do 20. prosince 2021 do 12:00 hodin.

Kontaktní osoby
Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

Žádost byla schválena dne 26. října 2021.

Zlínský kraj
Ve Zlínském kraji bude výzva vyhlášena po schválení orgány kraje 14. září 2021 a příjem žádostí bude spuštěn od 15. do 22. října 2021 do 12:00 hodin. Více informací naleznete již brzy na www.kr-zlinsky.cz.  Potřebné informace naleznete na RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz).

Kontaktní osoba
Ing. Marcela Polepilová, tel. 577 043 831 marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz

Žádost byla schválena dne 17. září 2021.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se do programu nezapojí.

Středočeský kraj
Středočeský kraj se zatím nezapojí do programu Obchůdek 2021+, který vypsalo ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu malých vesnických prodejen. Podle hejtmančina náměstka Věslava Michalika (STAN) program nabízí tak nízkou podporu, že nestojí za administraci.

Více článků

Vyhlášení

Druhá výzva Programu Obchůdek 2021+   Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 30. 6. 2022 druhou výzvu Programu na podporu provozu maloobchodních prodejen

Proplacené žádosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo proplácet dotace v programu Obchůdek2021+, který pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova. Jako první podal žádost Zlínský kraj, kterému