Vyhlášení

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerstvo průmyslu a obchodu dodatkem č. 1 ze dne 8. března 2022 prodloužilo termín pro podání žádosti o platbu do 31. 7. 2022.

Od 4. srpna, až do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným
zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než
1 000 lidí, v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč.

Podporu z programu Obchůdek 2021+ bude možné využít ve všech krajích České republiky kromě hlavního
města Prahy. „Díky novému programu Obchůdek 2021+ udržíme obslužnost v obcích do 1 000 obyvatel
s tím, že peníze půjdou koloniálům prostřednictvím krajů. Maximální dotace z programu pro jeden koloniál
za jeden rok je sto tisíc korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a
dodává: „MPO tak prostřednictvím krajů podpoří obchůdky, které často představují jediná místa, kde se lidé
v dané obci mohou setkávat.“


„Žadatel o dotaci se obrátí na kraj, ve kterém se malá prodejna nachází a je to právě kraj, který finanční
podporu poskytuje. Kraje a starostové vesnic jsou garancí toho, že se podpora dostane přímo těm
subjektům, které ji nejvíce potřebují,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostření a obchodního
podnikání Pavel Vinkler a dodává: „První výzvu vyhlašuje MPO právě teď, poslední v roce 2025. Do roku
2025 se v tuto chvíli počítá s celkovou částkou 195 milionů Kč. Podání žádostí i jejich hodnocení probíhá
v systému AIS MPO. Chystáme i speciální webovou stránku k programu, kterou spustíme v nejbližší době.“

Dotaci může provozovatel obchodu použít například na mzdy, nájem, vytápění, osvětlení, internet či na
náklady spojené s akceptací platebních karet. Prodejny se mohou zapojit i do projektu Česko platí kartou,
kdy mohou využít platebního terminálu na šest měsíců zdarma. Terminál si mohou vyzkoušet bez jakýkoliv
poplatků a pokud jim nepřinese to, co očekávají, mohou ho bezplatně a bez sankcí vrátit. Podrobnosti
k projektu jsou na webu www.ceskoplatikartou.cz.


Program Obchůdek 2021+ je financován ze státního rozpočtu ČR. V rámci programu bude MPO vyhlašovat
jednotlivé výzvy a kraje si mohou požádat o podporu. MPO krajskou žádost vyhodnotí a vydá rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Zájemci o dotaci se obrátí na kraje, které pomoc nejprve předfinancují a o proplacení
dotace si požádají ex post.

Ke stažení:

Program Obchůdek 2021+

Výzva Obchůdek 2021+

Usnesení vlády č. 598

Dodatek č. 1 k Výzvě Obchůdek 2021+

Více článků

Proplacené žádosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo proplácet dotace v programu Obchůdek2021+, který pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova. Jako první podal žádost Zlínský kraj, kterému