Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo

Nový program Obchůdek 2021+

s rozpočtem 195 mil. Kč do roku 2025

Podporujeme venkovské prodejny s potravinami či smíšeným zbožím v obcích do 1000 obyvatel

(popř. v obcích do 3000 tis. obyvatel, pokud je prodejna umístěna v místní části do 1000 obyvatel).

V obci může být pouze 1 prodejna.

MAJITELÉ A PROVOZOVATELÉ OBCHODŮ DOSTANOU DOTACI OD SVÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU,

který si musí o finanční prostředky zažádat na Ministerstvu průmyslu a obchodu nejpozději do 29. října 2021.

b5451497 pexels caio 64613
 • Příjem žádostí krajů probíhá od 4. srpna 2021 do 29. října 2021
 • Maximální dotace pro kraj je 3 mil. Kč.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodů uvítá, pokud kraje použijí i své finanční prostředky na navýšení rozpočtu Programu.
 • Program je zaměřen na dotační podporu těchto provozních nákladů/výdajů prodejen:
  • Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny
  • Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
  • Poplatky za telefony či internet
  • Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé uskutečněné transakce)
 • Při podání žádosti stačí kromě základních identifikačních informací doplnit pouze přílohu č. 1 Výzvy (Potvrzení k respektování základních podmínek Programu Obchůdek 2021+)
 • Podání žádosti i její hodnocení probíhá v systému AIS MPO
 • Další informace naleznete ve Výzvě
 • Obchodníci žádejte o dotace na svém krajském úřadě.
 • Můžete obdržet až 100 tis. Kč na financování Vašich provozních výdajů za měsíce leden až říjen 2021
 • Dotaci dostanete na:
  • Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny
  • Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
  • Poplatky za telefony či internet
  • Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé uskutečněné transakce)
 • Finální podmínky stanovuje Váš kraj.
 • Prosím informujte se, zda Váš kraj využije finanční prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu venkovských prodejen. Bez zapojení Vašeho krajského úřadu nebudete moci žádat o dotaci.
 • Zapojené kraje
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo se svými partnery nový projekt „Česko platí kartou ceskoplatikartou.cz“.
 • Můžete dostat platební terminál na minimálně 6 měsíců zdarma.
 • Minimálně prvních 6 měsíců neplatíte žádné poplatky za pořízení terminálu ani transakční poplatky, pokud je Váš obrat v platbách kartou do 50 000 Kč/měsíčně.
 • Zažádat o platební terminál či platební bránu můžete přímo na stránkách ceskoplatikartou.cz do 31. března 2022.
 • Obchodníci, kteří přijímají karty vydělávají v průměru o 12‑18 % víc, než pokud přijímají jen hotovost.

Řeklo se, nebo napsalo...

Aktuální informace o krajích

a485bcdb mapa cervenozelena04

Máte otázky? Napište nám!