Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo

Nový program Obchůdek 2021+

PODPORUJEME VENKOVSKÉ PRODEJNY S POTRAVINAMI ČI SMÍŠENÝM ZBOŽÍM V OBCÍCH DO 1000 OBYVATEL

(popř. v obcích do 3 tis. obyvatel, pokud je prodejna umístěna v místní části do 1000 obyvatel).

V obci může být pouze 1 prodejna.

MAJITELÉ A PROVOZOVATELÉ OBCHODŮ DOSTANOU DOTACI OD SVÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU,

který si musí o finanční prostředky zažádat na Ministerstvu průmyslu a obchodu nejpozději do 15. října 2022.

b5451497 pexels caio 64613
 • Příjem žádostí krajů probíhá od 1. září 2022 do 15. října 2022
 • Maximální dotace pro kraj je 4 mil. Kč
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá kraje, aby použily i své finanční prostředky na navýšení rozpočtu Programu vzhledem k vysoké inflaci a větší finanční zátěži maloobchodních prodejen.
 • Program je zaměřen na dotační podporu těchto provozních nákladů/výdajů prodejen:
  • Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny
  • Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
  • Poplatky za telefony či internet
  • Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé uskutečněné transakce)
 • Při podání žádosti stačí kromě základních identifikačních informací doplnit pouze přílohu č. 1 Výzvy (Potvrzení k respektování základních podmínek Programu Obchůdek 2021+)
 • Podání žádosti i její hodnocení probíhá v systému AIS MPO
 • Další informace naleznete ve Výzvě
 • Obchodníci žádejte o dotace na svém krajském úřadě.
 • Můžete obdržet až 130 tis. Kč na financování Vašich provozních výdajů za měsíce leden až říjen 2022 nebo leden až prosinec 2022, dle rozhodnutí Vašeho kraje.
 • Dotaci dostanete na:
  • Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny
  • Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
  • Poplatky za telefony či internet
  • Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé uskutečněné transakce)
 • Finální podmínky stanovuje Váš kraj.
 • Prosím informujte se, zda Váš kraj využije finanční prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu venkovských prodejen. Bez zapojení Vašeho krajského úřadu nebudete moci žádat o dotaci.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo se svými partnery nový projekt „Česko platí kartou ceskoplatikartou.cz“.
 • Můžete dostat platební terminál na minimálně 6 měsíců zdarma.
 • Minimálně prvních 6 měsíců neplatíte žádné poplatky za pořízení terminálu ani transakční poplatky, pokud je Váš obrat v platbách kartou do 50 000 Kč/měsíčně.
 • Zažádat o platební terminál či platební bránu můžete přímo na stránkách ceskoplatikartou.cz do 31. března 2022.
 • Obchodníci, kteří přijímají karty vydělávají v průměru o 12‑18 % víc, než pokud přijímají jen hotovost.

Řeklo se, nebo napsalo...

Podpora pro venkovské prodejny se opět navýší

15.09.2022, pardubickykraj.cz

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/117862/podpora-pro-venkovske-prodejny-se-opet-navysi/a>

Provozovatelé prodejen v malých obcích v Ústeckém kraji získají finanční podporu

24.07.2022, seznamzpravy.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-ustecky-kraj-provozovatele-prodejen-v-malych-obcich-v-usteckem-kraji-ziskaji-financni-podporu-209683

Středočeský kraj se zapojí do programu Obchůdek 2021+

13.08.2022, pribram.cz
https://www.pribram.cz/clanek/stredocesky-kraj-se-zapoji-do-programu-obchudek-2021/24217/

Středočeský kraj se zapojí do programu Obchůdek 2021+

11.07.2022, kr-stredocesky.cz
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-se-zapoji-do-programu-obchudek2021-

Liberecký kraj opět podpoří venkovské prodejny v rámci dotačního programu Obchůdek 2021+

09.08.2022, kraj-lbc.cz
https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/liberecky-kraj-opet-podpori-venkovske-prodejny-v-ramci-dotacniho-programu-obchudek-2021-n1114767.htm

Dotace mají pomoci udržet obchody v malých obcích, vyhlášena nová výzva

01.07.2022, businessinfo.cz
https://www.businessinfo.cz/clanky/dotace-maji-pomoci-udrzet-obchody-v-malych-obcich-vyhlasena-nova-vyzva/

Aktuální informace o krajích

a485bcdb mapa cervenozelena04

Máte otázky? Napište nám!